Frandsbjerg Energy A/S

Selskabet arbejder med halm og bioenergy samt forarbejdning af halm. På baggrund af flerårige aftaler om levering af halm til varmeværker, fabrikker, landmænd og export opkøber selskabet halm direkte fra producenter i primært det jyske og fynske.

Til værker og fabrikker tilbyder vi hel og del leverancer med stor leveringssikkerhed, da vi har stor geografisk spredning af indkøb samt kun samarbejder med seriøse producenter med erfaring i håndtering af halm under forskellige forhold.

Selskabet er medejer af Dansk dyrestimuli A/S www.easy-stroe.dk på Mors, som på baggrund af kvalitetshalm forarbejder 15-20.000tons til foder, strø og stimuli produkter til alle dyreracer.

Tillige er selskabet medejer af vindpark Hejring Laug, som ejer en 3MW Vestas mølle.