Skovsgaard og Frandsbjerg Agro

I den private del af vores virksomhed drives et planteavlslandbrug på ca. 500 ha. med speciale i samling og håndtering af halm. Vi dyrker primært korn og raps samt græsfrø på arealerne. Det er primært fremavlskorn, konsum raps samt græsfrø til DLF-trifolium. Vi samler alt halmen på vores arealer samt yderligere ha. i området, som leveres til aftagere i ind- og udland.

Vi håndterer det meste af markarbejdet med egen større maskinpark samt en del læssemaskiner til halm. Vi opbevarer halm i egne og lejede lokaler, som herfra læsses direkte på biler.

Der håndteres en del gylle fra svineproducenter til arealerne.

Ud over produktion af korn og halm har vi stor fokus på energi produktion. På ejendommen har vi halmfyringsanlæg, solcelleanlæg og husstandsvindmølle. Her produceres egen energi samt en væsentlig produktion til videresalg.